Úsměvy

Neztrácejte úsměv, i když máte starosti.
Nikdy totiž nevíte, kdo se může do Vašeho úsměvu zamilovat.

Zde najdete drobné radosti všedního dne, mohly by Vám k úsměvu pomoci.

Pokud není uvedeno jinak, jedná se vždy o mé vlastní snímky a mé vlasní úvahy.

1. 8. 2021

1. 8. 2021

KRÁSA A ZÁVIST

Óóóu...páv! A jaký! Žil, byl jednou jeden paví král a ten všemi barvami hrál. Jeho duhová péra snad malovala samotná Héra. Myšky, lišky, dokonce i laně jej milovaly a celičké dny jej obdivovaly.

V jedné z Ezopových bajek ostatní ptáci páva za jeho domnělou pýchu kárají a vysmívají se mu, že neumí létat. Co je však špatného na tom, být krásný a svou krásou potěšit druhé? Každý dostal do vínku jiné schopnosti a dovednosti. Nikdo by se neměl povyšovat nad jiného, že něco neumí. Zdrojem takového chování bývá často vlastní závist a snaha ji zakrýt (jako se ptáci snaží zakrýt svou závist vůči pávu jeho neschopností létat).

Veďtě své děti, aby na druhých hledaly především hezké věci. Zdůrazňováním negativ se člověk sám šidí o to pěkné, co mu může druhý dát a současně snižuje i schopnost využít naplno to krásné, co se ukrývá  v něm samotném.

Přeji Vám nádherné léto s nádhernými zážitky a úsměvem na tváři. Snímek byl pořízen v okrasných zahradách zámku Kroměříž během muzikálové noci Děti ráje.

14. 7. 2021

„...ZŮSTAT SI BLÍZCÍ JAKO DĚTI"

Většina z nás jezdí autem za doprovodu oblíbených melodií. Včera mi Spotify nabídlo tóny písně Felicita (Štěstí). V 80. a 90.letech rozezvučela celý svět a v r. 1982 skončila jako druhá na festivalu v Sanremu. Zpívá ji italský pár Al Bano a Romina Power. Italské melodie jsou nádherné, snad nejkrásnější na světě. Mají v sobě žár, hravost i něhu zároveň. Jednoduché texty často skrývají nosnou myšlenku. Felicita oslavuje lásku a štěstí v jeho různých podobách: stékající kapky deště, sluneční paprsky, kousek dobrého pečiva...

Zaujala mne slova: „ Štestí je zůstat si blízcí jako děti." Malé děti vytvářejí vztahy křišťálově čisté a s hlubokým emočním nábojem a vzájemným porozuměním. Nejsou zatíženy sociálně společenským balastem, který na sebe během života nabalujeme. Přátelství z dětství mají vysokou hodnotu a ne zřídka přetrvávají celý život. Jejich základem je dlouholeté porozumění a vzájemná blízkost.

Dovoluji si přiložit na Felicitu link. Je to poděkování přátelům z dětství. Prosím, udělejte si chvilku, pohodně se usaďte, přivřete oči a nechte se unášet jejími něžně dynamickými tóny. Je to opravdu nádherná melodie a bude mi potěšením, pokud osloví i Vás. A snad i Vám vykouzlí úsměv na tváři.

12. 7. 2021

12. 7. 2021

KDYŽ NEBE ZÁŘÍ ŠTĚSTÍM

Zlatý mrak - fascinující! Slunce se nedalo zastínit a svými oslnivými a životadárnými paprsky osvítilo nebe i přes robustní mrak, který jej zakryl.

Téměř vždy je kolem nás něco krásného a milého, co vykouzlí úsměv a pohladí u srdce. Někdy však zářící slunce zakryje temný mrak. Svět ztratí barvy a vše překryje šedá mlha, život ztrácí smysl. Jsou to chvíle, kdy je ohroženo zdraví vlastního dítěte. Může to být vážná nemoc nebo  úraz a není vyloučena možnost těžkých trvalých následků.  Okamžik, kdy ty nejčernější scénáře pominou, Vás pak naplní intenzivním pocitem štěstí stejnou silou a  měrou, s jakými sluneční paprsky prorazí svou září šedý mrak a rozsvítí celé nebe. 

Sama jsem to zažila počátkem léta. Ráda bych povzbudila všechny, kteří se o nemocné či zraněné dítě starají. Je to situace velmi náročná nejen pro dítě samotné, ale i pro jeho blízké. Dítě v tu chvíli potřebuje vnímat, jak moc jej milujete. Každé pohlazení pomáhá snášet bolest a biochemickou cestou dochází k posílení imunity. Ale především, dítě se v tu chvíli cítí s Vámi lépe a ví, že na boj s nemocí není samo.

Přeji, abyste tyto situace nezažívali a měli se svými dětmi krásné dny. 

10. 7. 2021

10. 7. 2021

CESTA DOMŮ

Tento nádherný pohled mne okouzlil někdy v polovině května, v podvečer při návratu z ordinace domů. Obzor, který se mi zde otevírá, je každý den jiný. Ale pokaždé krásný, úchvatný a okouzlující! Je to má oblíbená Alkoholstrasse. Kombinace svěží zelené louky a azurově modrého nebe s nadýchanými ladně plynoucími obláčky vlévá do člověka energii a spontánní radost ze života.

Návrat domů je vždy krásný a má dva atributy. Prvním je uvědomění si místa, kam patříme a kam naše kroky směřují. Je to sociální jistota a zázemí, pevná půda pod nohama (obdoba zeleně zářící louky). Druhým je vědomí, že se domů těšíme (blankytně modré nebe). Domov je místo, kde si odpočineme, načerpáme energii, starosti se často stanou menší a někdy se i rozplynou. Domov je láskyplné místo, kde žijeme společně s našimi blízkými, kteří nás milují a my milujeme je. Společně spřádáme své sny a plánujeme jejich uskutečnění. Domov je to nejkrásnější místo na světě.

Přeji, aby se Vám dařilo vytvořit dětem doma zázemí, na které se budou těšit a budou se vracet domů s úsměvem na tváři i v srdci. Krásný den.

5. 7. 2021

5. 7. 2021

RŮŽOVÁ JE NOVÝ ZAČÁTEK

Byl nedělní večer, skončil den i týden, skončil školní rok a pro někoho možná důležité životní období. Žhavý letní den vystřídal příjemný vánek, vlaštovky se schoulily v hnízdě, pes tiše odpočíval v trávě, v okolí se rozhostil klid a mír. Pomalu se sešeřilo a  slunce šlo spát.  Vlády se před příchodem noci ujala tzv. modrá hodina. A tu se modrošedá oblaka rozestoupila a uvolnila místo něžným růžovým červánkům. Jsou předzvěstí něčeho nového, krásného a snad šťastného pro ty, které čeká v životě změna.

Růžová barva vzniká spojením barvy bílé a červené. Bílá barva symbolizuje čistotu, osvobození a volnost. Červená barva představuje sílu, vitalitu a životní energii. Jejich splynutí lze ve světě barev vnímat jako rozloučení a osvobození se od toho, co končí a zároveń energii a sílu pro to, co nás v nadcházejícím období čeká. 

Přeji, ať už Vás v příštích dnech čeká cokoliv, aby to byl krásný a nádherný začátek, stejně jako jsou krásné a nádherné červánky na večerní obloze.

Snímek byl pořízen včera při večerní meditaci na zahradě.

4. 7. 2021

4. 7. 2021

NEZAPOMEŇ NA MNE......

Létem sálající snímek je starý 14 dnů. Bělostné kopretiny okouzlují svou nespoutanou a hravou krásou. Stařičký pařez vyvolává představu moudrosti, životních zkušeností. Rozpustilá stébla trávy natahující se k nebesům představují sílu překonávat překážky. Pokosená louka navozuje pocit klidu, duševní rovnováhy. Vlnící se křivka vrcholků hor zastupuje trvalé hodnoty předávané z generace na generaci. Plující oblaka znázorňují ideály, touhy a cíle.

Okouzleni krásou světa si téměř nevšimneme dole v trávě skromně se usmívajících jemných květů pomněnek, jsou nejdůležitější. Pomněnka znamená: nezapomeň na mne. Něžné květy jsou jako lidé, kteří nás provázejí celý život: kamarádi z dětství, dávné lásky nebo ti, s nimiž jsme se setkali jen krátce, ale z různých důvodů se zapsali hluboko do našich srdcí. Jsou tady stále pro nás, mají nás rádi a jsou připraveni podat nám kdykoliv pomocnou ruku, přestože jsme je někdy léta neviděli. Hýčkejme je a važme si jich.

A úsměv v srdci nás bude hřát, kdykoliv si na ně vzpomeneme. Krásný den.

12. 6. 2021

12. 6. 2021

LÁSKA A POROZUMĚNÍ

Byl začátek března, pozdní odpoledne, za okny se už sešeřilo,  v ordinaci seděl poslední pacient, chlapec 8-9 let. Vyšetřila jsem jej a zavolala maminku, abych jí sdělila závěr: „Mi se líbí...". Maminka mne však se spontánním úsměvem přerušila, objala chlapce rukou kolem ramen a přitiskla jej k sobě se slovy: „ Mi se taky líbí, vždyť je můj..." Chlapce prostoupila vlna něhy, všechno kolem ztichlo a místnost se naplnila atmosférou porozumění a lásky.

Dítě  potřebuje lásku a pochopení. Během dětství hledá sociální hranice a tvoří si základ mezilidských vztahů. Pocit bezpečí a přijetí je pak předpokladem, aby respektovalo hranice, které mu dáváme. V bezpečném a láskyplném prostředí přijímá člověk názory druhých s důvěrou. Přeji Vám i Vašim dětem, aby základem Vašich vztahů byla vždy láska a porozumění.

Přiložený snímek kvetoucího keře vznikl v polovině května a je zde, protože: „Líbí se mi, vždyť je můj...." Krásný den.

19. 5. 2021

19. 5. 2021

ŠŤASTNÝ JAKO CHRPA

Óóóu.....kde se vzala, tu se vzala, na trávě se usmívala. Snímek je starý asi týden. Nádherné květy této modré krásky zdobí louky a zahrádky především v srpnu. Modrá barva chrpy je okouzlující,magická a úchvatná. 

V květomluvě chrpa říká: jsem šťastný, jsem šťastná. Máme za sebou velmi náročný rok, který bezesporu nějakým způsobem zasáhl a omezil každého z nás. Nechme se unášet představou, že předčasně rozkvetlá chrpa je předzvěstí vracejícího se štěstí do našeho života. To, čemu člověk věří, ovlivňuje jeho myšlení a jednání na podvědomé úrovni. A opravdu mu pomáhá ke splňení jeho tužeb a přání. Tento jev má reálný biochemický podklad na basi endorfinů.

Bylo by krásné, kdyby letošní jarní chrpa přinesla kousek štěstí každému z nás v té oblasti, kde to nejvíce potřebuje. A úsměv? Ten přece ke štěstí patří.

10. 5. 2021

10. 5. 2021

STMÍVÁNÍ A ROZJÍMÁNÍ

Západ slunce ( Hukvaldy před 14 dny) - magický, skvostný a nádherný! Slunce se ukládá ke spánku a příroda se spolu s ním postupně zahaluje do tmavomodrého sametu noci. O čempak si asi slunce nechá zdát - o šumění vánku v rozkvetlých větvích stromů, o zpěvu ptáků, o dálných zemích či  o tančících vlnkách na širém moři? Nebo snad o štěstí a lásce?

Autor v současné době prožívá ne příliš šťastné životní období. Přesto vnímá okouzlující a  nevšední okamžiky, umí zachytit jejich mystickou krásu. Tato schopnost je umění, je to dar a obohacuje především člověka samotného. Dává mu sílu jít v životě dál i v těch méně slunečných dnech. Tak jako se slunce večer zachumlá do nadýchaných peřin z obláčků, pominou jednou všechny starosti a trápení. Uvolní místo pro hezké a pěkné věci, stejně jako po západu slunce přijde vždy nové ráno protkané slunečními paprsky a jejich zářivou energií.

Krásný den s úsměvem na tváři. Za snímek děkuji, je nádherný.

1. 5. 2021

1. MÁJ - LÁSKY ČAS

Kdo by neznal ze školy úvodní verše Máchovy balady o lásce: "Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas." Většinu jiných školních  znalostí dnes již najdeme hravě během pár sekund na internetu nebo v mobilu: různé matematické vzorce, historická data i  překlady celých vět do 150 jazyků. Ale lásku. lásku najdeme pouze ve svém srdci. Není nic krásnějšího, než mít rád.

Žádné vědomosti, peníze a majetek lásku nenahradí, život bez ní je velmi smutný a chudý. Nejedná se jen o lásku partnerskou, ale i o lásku k dětem, rodičům a dalším lidem. Pokud nemá člověk pro koho žít, trápí se a postupně začíná chřadnout i jeho zdraví fyzické. Mít někoho rád a naopak být milován je velké štěstí a je to nádherné. 

Pro všechny milované, milující, ale i ty, kteří lásku teprve hledají, bych ráda přiložila link na melodické tóny skladby " Nádherná,  nádherná, nádherná lásko, postůj chvíli dýl...." , s níž mě Spotify rozmazluje několikrát denně. Ale tato píseń zde už jednou je. Proto mi dovolte nechat zaznít "Krásnější než růže..." Prosím, zastavte se na chvíli. Pohodlně se usaďte, zavřete oči a nechte se unášet touto nádhernou melodií.