Úsměvy

Neztrácejte úsměv, i když máte starosti.
Nikdy totiž nevíte, kdo se může do Vašeho úsměvu zamilovat.

Zde najdete drobné radosti všedního dne, mohly by Vám k úsměvu pomoci.

Pokud není uvedeno jinak, jedná se vždy o mé vlastní snímky a mé vlasní úvahy.

15. 9. 2021

15. 9. 2021

POHÁDKOVÝ SVĚT

Na toto kouzelné místo se musíte prodírat zarostlou lesní pešinkou a houštím. Odměnou je pak pohádkový svět zachycený na snímku před několika dny. Svěží zelená pláň, romantická vesnička v údolí, v dáli slovutné Hukvaldy, modré nebe nad hlavou, vše zalito teplými slunečními paprsky. Všude kolem klid a ticho: větvička se  nepohne, listí nezašumí, není slyšet bzukot broučků, ptáci také utichli. Jakoby se zastavil čas. Sváteční a mystická atmosféra dává zapomenout na starosti, přináší uvolnění. Prostupuje všemi smysly a vzbuzuje úctu k přírodě, její dokonalé souhře. Dává současně prostor fantasii, člověk nechává myšlenky volně plynout. Zároveň tak doplňuje svoji psychickou energii, revitalizuje svůj duševní potenciál.

Tyto chvíle odpočinku, relaxace a uvolnění jsou drobné, blahodárné střípky štěstí. Je důležité plánovat je a vychutnávat si je pravidelně. Pro psychické zdraví a duševní rovnováhu mají větší přínos než 2 týdny dovolené v přímořském ráji. 

Hýčkejte se a pěstujte si své pravidelné chvilky odpočinku, úsměv Vás pak bude provázat celé dny.

12. 9. 2021

12. 9. 2021

SLUNCE NAŠEHO ŽIVOTA

Západ slunce - jako vždy nádherný a úchvatný! Snímek vznikl v polovině června na cestě domů. Lidé v domku určitě netuší, že je slunce právě nad nimi a vypadá, jako by se chystalo ulehnout ke spánku v jejich chaloupce. Kdopak v ní asi přebývá? Možná rodina s malými dětmi a maminka je právě ukládá ke spánku. Hladí je na dobrou noc po vlasech a rovná jim bačkůrky u postýlky. Nebo pár starších manželů, kteří se spolu dívají na  večerní zprávy a na stolku vedle nich se kouří z hrníčků s teplým voňavým čajem? V tuto chvíli je tu slunce jenom pro ně.

Dítě potřebuje v ranné fázi svého života jednu pečující osobu, která jej krmí, mazlí se s ním, dává mu podněty ke hře a tím i rozvoji. Většinou to bývá maminka. Potřeba mít někoho blízkého a milého přetrvává do dospělosti. Sdílíme s ním všechno krásné a dělíme se vzájemně o starosti. Těšíme se na něj. Máme potřebu se o něj starat a je příjemné, stará-.li se on o nás. Je to " slunce našeho života" a život s ním je protkán úsměvy.

Krásný den.

6. 9. 2021

6. 9. 2021

LÁSKA DÍTĚ MOTIVUJE

Hastrmánku, Hastrmánku - dopřeješ si někdy spánku? Sedíš tady od půlnoci do půlnoci, celé dny a celé noci. Kouříš dýmku voňavou, modré nebe nad hlavou. Hlídáš nám tu vodní Šanci - jsou v ní malí hastrmánci? Vtipné umístění dřevořezby nad přehradou vykouzlí úsměv na tváři každého kolemjdoucího, ladné záhyby a promyšlené detaily vyvolávají úctu k umělci a dílo současně podtrhuje krásu samotného dřeva. Velmi důležité je pozadí tvořené lesem. Socha je zasazena do svého původního přirozeného prostředí a jakoby přímo z lesa vystoupila. 

Také člověka formuje prostředí, v němž vyrůstá. Je důležité, aby dítě bylo obklopeno láskou a naučilo se ji dávat i přijímat. Musí vědět, že je milováno i se svými chybami a nedostatky. Snaha nezklamat ty, kteří jej milují, ho motivuje své nedostatky překonávat a posouvá jej ve vývoji dál. V dospělosti pak nemá problém navazovat vztahy a  lásku  přijímat i vracet. A to je podstata štěstí a duševní rovnováhy i v nepříznivých podmínkách. 

Přeji Vám, aby Vaše děti byly šťastné, úspěšné a jejich život byl protkán láskou.

3. 9. 2021

3. 9. 2021

LILIE - SYMBOL DOKONALOSTI A ENERGIE

Prosím, seznamte se - Lilie zlatohlavá. Tato kráska vystavuje své květy na odiv přímo u cesty, kudy denně jezdím. Květomluva o ní říká: vroucná je má láska k Tobě. Květy lilie na první pohled okouzlí svěží křehkostí. Ve skutečnosti jsou však okvětní lístky lilie tuhé a pevně drží tvar květu. Ve světě lidí by se daly přirovnat k člověku s pevným chrakterem. Její základní oranžový odstín vyvolává pocit radosti, představu teplého letního dne a zářícího slunce. Jemný zlatavý nádech bývá spojován s láskou a nejvyššími hodnotami jako je velkorysost, šlechetnost, moudrost.

Lilie je divoká rostlina: nesmírně skromná a nenáročná, současně ale houževnatá, odolná a životaschopná. Svým ohnivým žárem často rozsvítí nehostinné stráně kopců i hor. Z jednoho trsu se za rok rozvine na dva i tři - stále plných zářících květů od jara do podzimu. Lilie symbolizuje věčný pramen energie, který nevysychá ani ve velmi špatných podmínkách.

Každý, kdo má některou z vlastností lilie, si zaslouží úctu. Přeji, aby ve Vašem okolí bylo takových lidí co nejvíce.  Pěkný den.

27. 8. 2021

27. 8. 2021

KOUZLO VZÁJEMNÉ POMOCI

Magická krása rakouských Alp a jejich zákoutí. Snímek mi přitančil v polovině prázdnin na whatsapp od člověka, který ví, že mám tato místa ráda. Mystické ticho, svěží a jiskrná zeleň, osvěžující kapky rosy v ovzduší, dechberoucí majestátnost hor, nezkrotná energie horské říčky, průhled na nekonečné modré nebe a perspektiva skal zahalených v jemném oparu. Dokonalá souhra a vzájmená propojenost jednotlivých atributů přírody. Voda je základní podmínkou života, bez ní by okolní zeleň nemohla exitovat. Mohutný masiv hor zabraňuje vyschnutí počátku vodního toku během žhavých letních dnů. Mechový porost chrání skály před větrnou erozí a negativním vlivem teplotních výkyvů. Jedna součást přírody nemůže existovat bez druhé.

Podobně i člověk je obklopen rodinou, přáteli. Sdílí s nimi radostné chvíle a pomáhá jim překonávat ty méně šťastné okamžiky. Je krásné vědět, že na své starosti není člověk sám a má ve svém okolí podporu.

Veďte své děti k tomu, že je přirozené druhým pomáhat. Jejich život bude plný šťastných chvil, bude je doprovázet hřejivý pocit u srdce  a úsměv na tváři. Za snímek děkuji. Je nádherný!

13. 8. 2021

13. 8. 2021

KRÁSA NÁHRADNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Óóóu...nebe,nebe,nebe! Nádhera! Snímek vznikl před týdnem na naší zahrádce. Původně zde měly být divoké zlaté lilie zrcadlící žhavé letní slunce. Ale lilie na mne nepočkaly a odkvetly si. Musím přijít za několik dnů, až naplno rozvinou svou krásu nalévající se pupeny. Slunce mne však odměnilo a okouzlilo neobvykle krásným západem. Na hebounce nadýchaných péřových obláčcích z něj sálá žár letního dne, který se prolíná s  magickou modří blížící se teplé letní noci. Vše umocněno přes den důvěrně známým zákoutím, které  v podvečer tajuplně potemní a kdoví - možná v něm oživají lesní skřítci a něžně roztančené víly.

V životě se stává, že se plánované věci nevydaří. Člověk by se však neměl zahlcovat zklamáním a trpkými pocity, měl by se rozhlédnout a být otevřen jiným možnostem. Takzvané náhradní „plány B" mohou být někdy lepší, hezčí, užitečnější. A současně nevylučují možnost, že původní „plán A" se naplní později (nové květy lilie na mne určitě počkají).

Veďte své děti, aby se v případě  neúspěchu nenechávaly unášet pocity zklamání a trpkosti. Neviděly by pak jiné možnosti a věci, které mohou svou krásou vykouzlit úsměv na tváři i v duši.

12. 8. 2021

12. 8. 2021

DÍTĚ POTŘEBUJE LÁSKU A POCHOPENÍ

Ach ta země česká! Na obzoru ladná křivka pahorků či hor, smaragdově tajemné pásy lesů, zářící a svěží zeleň trávy, v dáli vesničky splývající s přírodou. A jako dominanta pole zlatých klasů, symbol hojnosti.

Duše dítěte je jako pomyslná úrodná půda. Život člověka nejvíce ovlivňují jeho první roky. Dnes si často i batolata hrají s elektronickými vymoženostmi. Dítě získá dovednosti, které se však může naučit kdykoliv později. V prvních letech života musí ve výchově výrazně převažovat láska, pochopení a trpělivé vedení. Je to základ zdravého sebevědomí, přirozené touhy tvořit, poznávat, radovat se z úspěchu a být šťastný. Dáme-li dítěti ve velmi ranném věku mobil nebo tablet, lze to přirovnat ke sklizni bohaté úrody. Obklopíme- li ale dítě láskyplným prostředím, vedeme-li jej k fyzickým dovednostem a touze poznávat, je to jako bychom jej naučili obilí zasít a vypěstovat. V dospělosti se pak lépe vyrovná s neúspěchem. Snadněji si vytýčí nové cíle a najde cestu k jejich naplnění. S úsměvěm na tváři a radostí v duši.

Přeji Vám krásné letní dny. Snímek vznikl před měsícem při toulkách českými luhy a háji. 

1. 8. 2021

1. 8. 2021

KRÁSA A ZÁVIST

Óóóu...páv! A jaký! Žil, byl jednou jeden paví král a ten všemi barvami hrál. Jeho duhová péra snad malovala samotná Héra. Myšky, lišky, dokonce i laně jej milovaly a celičké dny jej obdivovaly.

V jedné z Ezopových bajek ostatní ptáci páva za jeho domnělou pýchu kárají a vysmívají se mu, že neumí létat. Co je však špatného na tom, být krásný a svou krásou potěšit druhé? Každý dostal do vínku jiné schopnosti a dovednosti. Nikdo by se neměl povyšovat nad jiného, že něco neumí. Zdrojem takového chování bývá často vlastní závist a snaha ji zakrýt (jako se ptáci snaží zakrýt svou závist vůči pávu jeho neschopností létat).

Veďtě své děti, aby na druhých hledaly především hezké věci. Zdůrazňováním negativ se člověk sám šidí o to pěkné, co mu může druhý dát a současně snižuje i schopnost využít naplno to krásné, co se ukrývá  v něm samotném.

Přeji Vám nádherné léto s nádhernými zážitky a úsměvem na tváři. Snímek byl pořízen v okrasných zahradách zámku Kroměříž během muzikálové noci Děti ráje.

14. 7. 2021

„...ZŮSTAT SI BLÍZCÍ JAKO DĚTI"

Většina z nás jezdí autem za doprovodu oblíbených melodií. Včera mi Spotify nabídlo tóny písně Felicita (Štěstí). V 80. a 90.letech rozezvučela celý svět a v r. 1982 skončila jako druhá na festivalu v Sanremu. Zpívá ji italský pár Al Bano a Romina Power. Italské melodie jsou nádherné, snad nejkrásnější na světě. Mají v sobě žár, hravost i něhu zároveň. Jednoduché texty často skrývají nosnou myšlenku. Felicita oslavuje lásku a štěstí v jeho různých podobách: stékající kapky deště, sluneční paprsky, kousek dobrého pečiva...

Zaujala mne slova: „ Štestí je zůstat si blízcí jako děti." Malé děti vytvářejí vztahy křišťálově čisté a s hlubokým emočním nábojem a vzájemným porozuměním. Nejsou zatíženy sociálně společenským balastem, který na sebe během života nabalujeme. Přátelství z dětství mají vysokou hodnotu a ne zřídka přetrvávají celý život. Jejich základem je dlouholeté porozumění a vzájemná blízkost.

Dovoluji si přiložit na Felicitu link. Je to poděkování přátelům z dětství. Prosím, udělejte si chvilku, pohodně se usaďte, přivřete oči a nechte se unášet jejími něžně dynamickými tóny. Je to opravdu nádherná melodie a bude mi potěšením, pokud osloví i Vás. A snad i Vám vykouzlí úsměv na tváři.

12. 7. 2021

12. 7. 2021

KDYŽ NEBE ZÁŘÍ ŠTĚSTÍM

Zlatý mrak - fascinující! Slunce se nedalo zastínit a svými oslnivými a životadárnými paprsky osvítilo nebe i přes robustní mrak, který jej zakryl.

Téměř vždy je kolem nás něco krásného a milého, co vykouzlí úsměv a pohladí u srdce. Někdy však zářící slunce zakryje temný mrak. Svět ztratí barvy a vše překryje šedá mlha, život ztrácí smysl. Jsou to chvíle, kdy je ohroženo zdraví vlastního dítěte. Může to být vážná nemoc nebo  úraz a není vyloučena možnost těžkých trvalých následků.  Okamžik, kdy ty nejčernější scénáře pominou, Vás pak naplní intenzivním pocitem štěstí stejnou silou a  měrou, s jakými sluneční paprsky prorazí svou září šedý mrak a rozsvítí celé nebe. 

Sama jsem to zažila počátkem léta. Ráda bych povzbudila všechny, kteří se o nemocné či zraněné dítě starají. Je to situace velmi náročná nejen pro dítě samotné, ale i pro jeho blízké. Dítě v tu chvíli potřebuje vnímat, jak moc jej milujete. Každé pohlazení pomáhá snášet bolest a biochemickou cestou dochází k posílení imunity. Ale především, dítě se v tu chvíli cítí s Vámi lépe a ví, že na boj s nemocí není samo.

Přeji, abyste tyto situace nezažívali a měli se svými dětmi krásné dny.