Úsměvy

Neztrácejte úsměv, i když máte starosti.
Nikdy totiž nevíte, kdo se může do Vašeho úsměvu zamilovat.

Zde najdete drobné radosti všedního dne, mohly by Vám k úsměvu pomoci.

Pokud není uvedeno jinak, jedná se vždy o mé vlastní snímky a mé vlasní úvahy.

15. 1. 2022

„UKAŽ MI MÍSTO NA SLUNCI, KDE SI VŠICHNI LIDÉ ROZUMÍ..."

Včera ráno cestou do ordinace se mi v autě rozezněl originál této lyrické melodie v podání Udo Jürgense: „Zeig mir den Platz an der Sonne, wo alle Menschen sich versteh'n...". Venku bylo šero, pošmourno, den se teprve probouzel k životu. Kdepak asi v té chvíli byl slunci konec? Pravděpodobně se protahovalo ve své nebeské posteli a zvažovalo, který prstík zpoza šedočerných oblak vysune jako první, než nám svým úsměvem rozzáří den.

„Místo na slunci, kde si všichni lidé rozumí...", existuje v pohádkách. A v reálném životě? Rozprostírá se kolem nás. Nosíme jej ve svém sdrci a je s námi všude, kam naše kroky směřují. Záleží totiž jen na nás, jací jsme a jak se k jiným lidem chováme. Co jsme schopni pro druhé obětovat, zda jim umíme porozumět a jsme ochotni je přijmout. Své „místo na slunci, kde si všichni lidé rozumí...", si tak buduje každý sám. 

Prosím, dovolte mi přiložit link na tuto hravě romantickou melodii, jejíž myšlenka je nosná. Je-li vám však blízká jiná hudební scéna, pusťte si cokoliv, co vám vykouzlí úsměv na tváři. Poslech krásných a příjemných tónů navodí milou a možná i  magicky hebkou atmosféru k budování toho vašeho místa na slunci.  Přeji, aby vám jeho vytváření přinášelo radost, pocit štěstí a samozřejmě úsměv v duši.

11. 1. 2022

11. 1. 2022

.....CELÝM  SVÝM SRDCEM

Dovolte mi představit Vám můj nejnovější portrét. Autorem je chlapec necelých 5 let a vznikl před 5 dny. Vešla jsem do čekárny zavolat další dítko. S rozběhem se na mne vrhl tento hošík, přitiskl se ke mně, objal mne, pod rouškou úsměv od ucha k uchu, oči jako dva velké žhavé uhlíky a z plných plic zakřičel: „ Jáá Tě máám rááád...". Vzala jsem jej za ruku a odpověděla: „ To je bezvadné - jsi úžasný! Jdeme si hrát. Nakreslíš mi něco?" On: „ Já nakreslím Tě..." Obrázek je nádherný, milý a potěšil mne. Odráží atmosféru daného okamžiku.

Odpoledne zahlédl kresbu nedopatřením na stole kolega, okomentoval ji: „Máš dlouhé nohy, jsi štíhlá, máš dlouhé vlnité vlasy a nádherný úsměv. Jsi krásná - ten kluk Tě má rád." A pointa? Pokud vás někdo nevidí tak, jak byste chtěli, neznamená to, že nejste v jeho očích krásní. Totéž platí i ve vztazích a citové rovině zejména: nemá-li Vás někdo rád tak, jak byste si přáli, neznamená to, že Vás nemiluje celým svým srdcem.

Krásný den - s úsměvem na tváři i v srdci.

8. 1. 2022

8. 1. 2022

P F   2 0 2 2

Vážení a milí, rok s rokem se sešel a již několik dní píšeme letopočet 2022. Ráda bych Vám do nového roku popřála něco milého a lidsky hřejivého.  Bývá zvykem přát si vše nejlepší, zdraví, štěstí, hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.  Co z toho je však pro člověka nejdůležitější? Dříve jsem si myslela, že je to individuální a každý to ví nejlépe sám. Je to dáno hodnotovým systémem  a ten se může v průběhu života měnit.

Ale dnes již vím, že nejdůležitější v životě je vzájemná láska jednoho člověka k druhému. Ve své ordinaci se setkávám s dětmi vážně nemocnými, jejichž prognosa je nejistá a péče o ně nesmírně náročná a vyčerpávající. Je-li však v  rodině vzájemná láska, pochopení a úcta,  dovedou se tito lidé  i přes veškerá úskalí a nepřízeň osudu radovat z drobností a být šťastni. 

Přeji, ať jste po celý nový rok obklopeni láskou a můžete ji také dál předávat. Pak bude život krásný a úsměv už z Vašich tváří nikdy nezmizí...

5. 1. 2022

5. 1. 2022

NOVOROČNÍ STÁNEK PŘÁNÍ

Odbila půlnoc v naší ulici, na nebi jiskry sršící, vůkol tma a hvězdný prach.  Člověk kouká potají, jak to ty hvězdy dělají, že štěstí září kolem nás. Pozvěte si všechny známé, neboť právě otvíráme - stánek s přáním pro rok 2022. A pro dětskou duši nevinnou, je každá hvězda hrdinou, když po půlnoci začne štěstí rozdávat. Pes je z toho celý pryč, touží dostat nový míč a dát si od okurek lák. Co kdo chcete, tak to máme. Co nemáme, objednáme. Pojďte, prosím pěkně, dál ...(improvizace na píseň Prodavač - Michal Tučný). Snímek zachycuje půlnoční rej Nového roku v okolí naší zahrádky.

Óóóu...rok 2022! Bude to úžasný a skvělý rok. Minulá období nám nadělila velmi těžké zkoušky. Ale zvládli jsme mnohé a zvládneme i rok 2022. Naše genetická výbava nám dává obrovské možnosti a sílu. V minulosti tudy prošli ti nejlepší bojovníci z celé Evropy, Asiaté, Američané. Koluje v nás žár jejich ohnivé krve. Jsme schopni dosáhnout všeho, čeho budeme chtít. 

Vzhůru ke hvězdám za úspěchy, štěstím a láskou, které na nás v roce 2022 čekají!

16. 12. 2021

16. 12. 2021

JISKŘIČKY POCHOPENÍ 

Předvánoční období je krásné. Spojuje kouzlo tradic, vzájemného porozumění a lásky. Lidé věnčí stromy svítícími ozdobami, které splývají v jednu obrovskou záři a vytvářejí tak mystickou atmosféru Vánoc. Vnímám svátky klidu a míru jako čas sounáležitosti, přátelství, vzájemné úcty a lásky. 

Hravá a smíchem zvonící rovina Vánoc se mi však letos hledá hůře. Do ordinace v posledních dnech přichází ve zvýšené míře lidé, kteří prožívají skutečně těžké období. Pohopení a přijetí je pro ně velmi důležité. Lidé v našem okolí: přátelé, rodina, partneři jsou jako jednotlivá světélka vánočního stromu. Jejich spojením vzniká pomyslná oslňující zář lidského porozumění a pochopení. Dává nám sílu překonávat překážky. Dává nám jistotu a víru, že horší časy vystřídají ty lepší a někdy mohou být i zality sluncem přátelství a lásky.

Učte své děti být k ostatním lidem vstřícné, vlídné a laskavé. Nikdy nevíte, zda vedle Vás nestojí člověk, pro kterého jsou laskavost a milý úsměv v danou chvíli nesmírně důležité a povzbuzující. Děkuji Vám a přeji krásné sváteční dny.

15. 12. 2021

Vážení a milí, po roce přišel advent mezi nás. Období zastavení, zamyšlení, smíření a odpuštění. Ale současně je to čas radosti, lásky a očekávání něčeho krásného. Rodiny se scházejí, lidé k sobě mají blíže, přichází kouzlo vzájemného porozumění. 

Ne každý však prožívá toto mystické období a sváteční vánoční dny v kruhu svých milovaných. Jsou lidé, kteří dobrovolně obětují nejkrásnější období v roce vyšším cílům, mravním hodnotám a to v zájmu nás všech. Často jejich existenci ani nevnímáme. Umožňují však nám ostatním prožívat chvíle štěstí s našimi blízkými v klidu a bez obav.  Mám na mysli vojáky vyslané do Polska bránit hranice Evropské unie. Po velmi náročném roce covidové krize se vzdali možnosti strávit svátky klidu a míru s lidmi, jež mají rádi. Člověk, který jezdíval na zahraniční mise do Afganistánu, mi jednou řekl: "Víte, já to dělám, protože mám svoji zemi rád...všichni, co tam jsme, máme rádi svoji zem..." Bylo to krátce po té, co mu zemřel na misi kamarád. Skládám mu a jeho kolegům tímto poklonu, zaslouží si naši úctu.

Současně si dovoluji jako poděkování přiložit link na jednu z nejkrásnějších vánočních písní. Věřím, čte-li tyto řádky, že jej něžné tóny melodie potěší. A budu ráda, pokud vykouzlí úsměv na tváři i Vám. Vážím si všech hrdinů - lidí napříč obory, kteří se starají o to, abysme my ostatní mohli v klidu vychutnávat každodenní krásy života.

6. 12. 2021

6. 12. 2021

KOUZLO PŘÍRODNÍ KRÁSY

Kudy se vineš, cestičko tajemná? Pokaždé znovu a znovu nádherná. Srny a  laně Tě křižují, sněhové vločky sledují. Uhranou pohledem z očí do očí a vzápětí své kroky k úbočí otočí. V křoví schovaní skřítkové, čepičky mají ledové. Veverky vrtošivé, oříšků chtivé, z větve na větev hopsají a spánek lesní víly hlídají. Na snímku je má cesta domů (Alkoholsstrase) zachycená před týdnem. Je pokaždé jiná, magicky okouzlující svou čistou přírodní krásou a něžnými detaily lesního života.

Pěkných míst a zážitků není nikdy dost. Hýčkejte se a dopřávejte si je v co největší možné míře. Jsou zdrojem obnovy naší vnitřní energie, čerpáme z nich sílu překonávat překážky, dodávají životu smyl a činí ho krásným. Čím více těchto pozitivních vjemů máme, tím jsme k ním citlivější a každý další na nás  působí intenzivněji. Jedná se o podmíněný reflex.

Přeji krásné adventní dny Vám i Vašim dětem.

5. 12. 2021

5. 12. 2021

GIVING TUESDAY

Óóóu....po roce zas přišel k nám! Světový den štědrosti ( GIVING TUESDAY) nás svou přízní poctí vždy první adventní úterý. Je oslavou schopnosti  vědomě rozdávat druhým radost, laskavý úsměv, něžně pohladit po duši nebo být poslem dobrých zpráv. Tuto nádhernou vlastnost ilustruje přiložený obrázek. Je milý, prýští z něj dětská hravost, rozpustilá fantasie a šibalský pohled na svět. Maloval jej chlapec, téměř 18 let. V dospělosti nikdy nebude soběstačný. Je si toho vědom a trápí jej to. Přesto však dokáže svými kresbami radost a úsměvy rozdávat. Za obrázek děkuji, potěšil mne.

 I mi jednu šťastnou zprávu Giving Tuesday letos nadělilo. Čekala jsem na ni téměř 3 měsíce. Děkuji všem, kteří mi v mezidobí, kdy jsem se z tohoto důvodu zde odmlčela, posílali své snímky. Bylo to milé a povzbuzující.

Přeji, aby i Vám se dařilo být poslem dobrý zpráv a rozzářit s nimi někomu jinému den.

15. 9. 2021

15. 9. 2021

POHÁDKOVÝ SVĚT

Na toto kouzelné místo se musíte prodírat zarostlou lesní pešinkou a houštím. Odměnou je pak pohádkový svět zachycený na snímku před několika dny. Svěží zelená pláň, romantická vesnička v údolí, v dáli slovutné Hukvaldy, modré nebe nad hlavou, vše zalito teplými slunečními paprsky. Všude kolem klid a ticho: větvička se  nepohne, listí nezašumí, není slyšet bzukot broučků, ptáci také utichli. Jakoby se zastavil čas. Sváteční a mystická atmosféra dává zapomenout na starosti, přináší uvolnění. Prostupuje všemi smysly a vzbuzuje úctu k přírodě, její dokonalé souhře. Dává současně prostor fantasii, člověk nechává myšlenky volně plynout. Zároveň tak doplňuje svoji psychickou energii, revitalizuje svůj duševní potenciál.

Tyto chvíle odpočinku, relaxace a uvolnění jsou drobné, blahodárné střípky štěstí. Je důležité plánovat je a vychutnávat si je pravidelně. Pro psychické zdraví a duševní rovnováhu mají větší přínos než 2 týdny dovolené v přímořském ráji. 

Hýčkejte se a pěstujte si své pravidelné chvilky odpočinku, úsměv Vás pak bude provázat celé dny.

12. 9. 2021

12. 9. 2021

SLUNCE NAŠEHO ŽIVOTA

Západ slunce - jako vždy nádherný a úchvatný! Snímek vznikl v polovině června na cestě domů. Lidé v domku určitě netuší, že je slunce právě nad nimi a vypadá, jako by se chystalo ulehnout ke spánku v jejich chaloupce. Kdopak v ní asi přebývá? Možná rodina s malými dětmi a maminka je právě ukládá ke spánku. Hladí je na dobrou noc po vlasech a rovná jim bačkůrky u postýlky. Nebo pár starších manželů, kteří se spolu dívají na  večerní zprávy a na stolku vedle nich se kouří z hrníčků s teplým voňavým čajem? V tuto chvíli je tu slunce jenom pro ně.

Dítě potřebuje v ranné fázi svého života jednu pečující osobu, která jej krmí, mazlí se s ním, dává mu podněty ke hře a tím i rozvoji. Většinou to bývá maminka. Potřeba mít někoho blízkého a milého přetrvává do dospělosti. Sdílíme s ním všechno krásné a dělíme se vzájemně o starosti. Těšíme se na něj. Máme potřebu se o něj starat a je příjemné, stará-.li se on o nás. Je to " slunce našeho života" a život s ním je protkán úsměvy.

Krásný den.